Virksomheter er tjent med at den er tilgjengelig for både kunder og arbeidstakere

Funksjonshemmede kan ha behov for å tilrettelegge arbeidsplassen. Det kan bety å tilpasse næringsbygg for funksjonshemmede og å finne riktige hjelpemidler til arbeidstaker. En rullestolbruker vil kanskje trenge en rampe og heis for å gjøre arbeidsplassen tilgjengelig. Jeg kan tilrettelegge næringsbygg. Riktig tilpasning av hjelpemidler og tilgjengelige bygg vil være avgjørende for å øke arbeidsdeltagelse hos enkelte grupper av funksjonshemmede. Jeg tenker to strategier.

 

 Universell utforming: Da tar en hensyn til hele grupper i befolkningen og har som mål å gjøre bygningen tilgjengelig for alle uavhengig av funksjon. Løsninger som kan brukes av flest mulig uten  spesial tilpasninger. Kunder med ulike funksjonshemminger vil ha bedre tilgang til næringslokalene om en tenker på å utforme det på en måte slik at flest mulig kan komme inn i bedriften din. Uavhengig av om de bruker rullestol, rullator eller er svaksynte.

Individuelle tiltak: Med mål å øke tilgjengelighet for den enkelte arbeidstaker til bygget. Her må en av og til ha spesial løsninger. Og en må se det i sammenheng med andre hjelpemiddel arbeidstaker har.

Tilgjengelig og inkluderende arbeidsliv er viktig for den funksjonshemmede, samfunnet og arbeidsgiver kan gå glipp av stabil og god arbeidskraft om en diskriminerer grupper i samfunnet. Sykdom og funksjonshemming er absolutt ikke ensbetydende med at man ikke skal kunne gå på jobb.