Mine spesial felt

Arbeidsplass vurdering

Jeg er godkjent arbeidsplass vurderer igjennom NETF(står liste på NETF sine sider). NAV gir tilskudd til arbeidsplassvurdering. Hensikten er å finne tiltak for å hindre sykemelding. Kunne  få arbeidstaker tilbake i arbeid og generelt arbeid for å få ned sykefraværet.

Ergonomi

Arbeidsredskap, arbeidsmetoder og arbeidsmiljø skal uformes slik at de passer til menneskets bygning og funksjonssett, både fysisk og psykisk. Gode tilpasninger kan en unngå skade og i stedet kunne fremme helse 

Råggivning

Jeg tilbyr ergoterapi kompetanse og rådgiving om aktivitet og deltagelse innenfor arbeid, egenomsorg og fritid. Målet er at mennesker skal kunne leve aktive selvstendige liv. Kunne gjøre det som gir mening, kunne komme seg til bridgeklubben og delta på ulike arenaer i samfunnet. Kunne mestre hverdagen.

Hjelpemidler

NAV hjelpemiddelsentral og kommunen har lange ventelister på hjelpemiddelformidlingen. Det kan ta flere måneder før en får de hjelpemidlene man har behov for. Fritidsbolig får en ikke hjelpemidler til. Jeg kan tilby rådgivning og kan anbefale innkjøp av hensiktsmessige og nødvendige hjelpemidler. Disse kan tilpasses hver enkel. Man har krav på å få hjelpemidler gratis igjennom folketrygden, men det innebærer lang ventetid å få det en har behov for. Uansett kan en slippe ventetid for å få tildelt ergoterapeut.

Funksjnsvurdering

For å finne riktige tiltak må en vurdere funksjon. Dette kan gjøres med aktivitets analyse, ulike verktøy med evidens for at de virker. Lege ergoterapeut og fysioterapeut vurderer ulike dimensjoner ved funksjon. Ergoterapeuter vurderer fungering i aktiviteter i dagliglivet. som å pusse tennene, jobbe med pc og alt annet vi gjør i livene våre.

Tirettelegge bygg

Jeg kan tilrettelegge bygg for å gjøre det mer tilgjengelig for alle. Jeg kan bruke to strategier her. Både å tilrettelegge for alle(universell utforming) og gjøre spesial tilpasninger for enkeltindivider. Jeg kan også gi råd ved rehabilitering av bygg eller anskaffelse av nytt næringsbygg eller bolig