Oppfølging av sykemeldte

Sykdom og kriser vil ramme alle. I arbeid kan sykdom og skade redusere arbeidsevne. Sykefravær har høye kostnader for arbeidsgiver og samfunnet. Konsekvensen er også at enkelte faller utenfor arbeidslivet. Det kan også være et smertelig nederlag for mange å ikke kunne jobbe. Det er dokumentert at det å gå på arbeid gir god helse.

Det er flere plikter både for arbeidsgiver og arbeidstaker har i forhold til å følge opp sykemeldinger. Dette tar tid og energi fra bedrifter som muligens også ikke har kompetansen for å finne riktige tiltak, følge opp med hjelpemidler, tilrettelegge bygg, endre arbeidsoppgaver, endre utførelsen av arbeidsaktivitet eller finne balansen slik at arbeidstaker klarer å utføre arbeidet . Arbeidstaker plikter å utforme en tiltaksplan for å få sykemeldte tilbake i arbeid. Det er lovpålagt at arbeidsgiver er med i prosessen. 

Jeg kan ta oppfølging også ut over det man får med tilskuddet til arbeidsplassvurdering. Det finnes flere støtteordninger blant annet for innkjøp av utstyr. Jeg kan tilrettelegge bygg og hjelpemidler for den sykemeldte. Det kan kreve en del oppfølging av tiltak. Det å tilrettelegge for arbeidsaktivitet er det ergoterapeuter kan.