Hjemmebesøk for å vurdere funksjon og til rette legge for aktivitet både i primærbolig og/eller på hytta

Jeg kan komme på hjemmebesøk for å se om det er nødvendig og hensiktsmessig å tilrettelegge. Dette kan være det å komme seg rundt i bolig, kunne være selvstendig i egenomsorg som å dusje. Komme seg ut av bolig til butikk og annet. Det er mulig å søke om hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentral. En kan også kjøpe om man ikke får hjelpemiddelet fra NAV. ADL hjelpemiddel som hjelpemiddel til å kneppe igjen skjorte eller håndtak får man ikke hos NAV hjelpemiddelsentral. Det begrensede muligheter for å kjøpe rullestoler og liknende i Norge pga. alle får dette igjennom hjelpemiddelsentralen. Leverandørene har ikke system med å håndtere reklamasjoner i privat markedet. Man får kjøpt enke rullestoler, men markedet er begrenset. Dette holder på å endre seg og det er flere som tilbyr enkelte typer transportstoler og reisestoler. 

 

Ventetiden på en rullestol kan fort komme opp i en til to mnd. Men man slipper å vente på å få ergoterapeut som kan søke. Kommunen har ventelister på å få tildelt ergoterapeut. Nav har begrensinger på antall stoler. Hvis en ønsker å ha en stående for eksempel på hytta så må en kjøpe den selv.

Jeg kan også komme til fritidsbolig og se på mulighetene for å tilrettelegge på hytta. Her dekker ikke NAV noe hjelpemiddel. Jeg kan komme med råd om innkjøp av hjelpemiddel slik at man kan bruke hytta. Komme seg til hytte, kunne bevege seg inne i hytta og uteareal. En kan kanskje ha en ekstra el rullestol på hytta. Eller man kan ha seteheis om en ønsker å bruke flere etasjer. Det kan være heis eller rampe ved adkomst, kunne bruke toalett og kunne bruke terrasse og muligens komme seg ned til sjøen og ut i båten.