Hjelpemidler

Man kan søke hjelpemidler og få dekket utgiftene av NAV eller man kan kjøpe selv. Jeg har fem års erfaring med å søke og tilrettelegge med hjelpemidler. Kommunen har venteliste ved tildeling av ergoterapeut. Det er også en del venting når saken behandles hos folketrygden. En kan redusere denne ventetiden ved å slippe å vente på å få tildelt ergoterapeut fra kommunen. Jeg kan ta hjemmebesøk og søke om hjelpemidler. Enkelte hjelpemidler kan man ikke få hos hjelpemiddelsentralen. Man får for eksempel ikke hjelpemidler til fritidsbolig. Jeg kan gi råd, veiledning og følge opp hjelpemidler.

Noen leverandører av hjelpemidler har begynt å selge også til privat markedet.

Jeg kan korte ned ventetiden på å få tildelt ergoterapeut. Bare ta kontakt så kan vi avtale et hjemmebesøk. Prisen for et hjemmebesøk er 700 kr. Prisen for å søke på hjelpemidler er 500 kroner(Jeg må gjøre en funksjonsvurdering før jeg kan søke). Det er nødvendig med oppfølging og tilpasning av hjelpemiddel. Dette koster 700 kr timen. Jeg kan tilby ergoterapi tjenester der det offentlige ikke dekker tilrettelegging med hjelpemidler.