Helse og IT

IT blir stadig viktigere i helsevesenet. Dette kan være en krevende del av helsevesenet. Dette kan kreve høy kompetanse også hos helsepersonell. Jeg har både IT og helseutdanning. Det er fokus på dette i helsevesenet i dag. De tilbyr informatikk som master for å øke kompetansen for helsepersonell. Jeg har 3 år fra NITH og har tre år bachelor fra diakonhjemmet høgskole. Jeg kan tilby konsulenttjenester der begge kompetansene er nødvendige. Et område er velferdsteknologi, der det skjer mye nå.

Jeg kan ta konsulent oppdrag innen velferdsteknologi eller der en trenger kombinasjonen IT kompetanse og ergoterapi