Arbeidsplassvurdering av ergoterapeut

NAV har en ordning der en kan få tilskudd til en arbeidsplassvurdering for sykemeldte for å få arbeidstaker tilbake i jobb. Ordningen gjelder også om en står i fare for å bli sykemeldt.  Det gis tilskudd til inntil 4 timer per oppdrag. Jeg er godkjent arbeidsplassvurderer og står oppført som dette på Norges ergoterapi forbund sine sider.

 

Jeg kartlegger og finner tiltak med følgende verktøy. Jeg sender inn en rapport med forslag om tiltak for å få arbeidstaker tilbake i arbeid.
 

Ulike verktøy for å kartlegge:

  • QPS Nordic: For psykososiale forhold i arbeid

  • Krav/kontroll og støtte : Om at jobbkrav fører til psykologisk stress. 

  • Arena modellen: Flere arenaer kan påvirke arbeidshelsen og fungering på jobb.

  • EVA Ergonomi: Sittestilling, jobbe kroppsnært, menneske/maskin systemer, veksle mellom å stå og sitte når en jobber. Minimere statisk arbeid når en utfører arbeidsoppgaven er eksempler her

  • ICF :For å klassifisere funksjon der en ser på kroppsfunksjon, og struktur miljø, aktivitet, deltagelse, sykdom og personlige forhold

  • Aktivitetsanalyse 

MOHO baserte verktøy

  • WRI: fastslå potensialet for om arbeidstaker kommer tilbake i arbeid. Det er en signifikant predikter for om en returnerer til jobb. Intervju

  • WEIS: Kan si noe om arbeidstakers egen oppfattelse av arbeidsmiljøet og om det er noe der som fremkaller helseplager for individet. Intervju 

  • AWP og AWC er observasjonsverktøy for å se hvilke krav arbeidsoppgaven stiller og hvordan arbeidstaker utfører oppgaven. Begge er observasjonsverktøy