Ergoterapeut Trond Harald Håland

Autorisert Ergoterapeut med privat praksis

Jeg tilbyr følgende tjenester:

 • Oppfølging av sykemeldte (egne satser på det en kan søke tilskudd på ellers 700 kr timen)

 • Arbeidsplassvurdering(finnes egne støtteordninger hos nav med egne satser, 700 kr timen)

 • Ergonomiske tilpasninger(tilpasse arbeidet til arbeidstakeren 700 kr timen)

 • HMS rådgivning (700 kr timen)

 • Tilrettelegge bygg (700 kr timen)

 • Tilrettelegge med hjelpemidler (700 kr timen)

 • Tilrettelegge fritidseiendom (700 kr timen inkluderer også reisetid)

 • Rådgivning forsikring (700 kr timen)

 • Sakkyndig i retten (egne satser)

 • Tilrettelegge for aktivitet (700 kr timen)

 • Rehabilitering (700 kr timen)

 • Kognitiv trening og tilrettelegging for kognitiv svikt (700 kr timen)

 • Hjemmebesøk (700 kr)

 • søke om hjelpemidler (500 kr)

 • Oppfølging av hjelpemidler (700 kr timen)

 • Konsulent velferdsteknologi(700 kr timen)


Det finnes støtteordninger i forhold til HMS arbeid, arbeidsplassvurdering og oppfølging av sykemeldte. Din bedrift kan søke om å få dekke utgiftene til ergoterapi. Sjekk linkene nedenfor

Trond Harald Håland

 

OM MEG

Om meg

Etter flere år som kommunal ergoterapeut bestemte jeg meg for nye utfordringer. Jeg mener behovet for ergoterapeuter er stort. Innenfor arbeidshelse, innen ulike bransjer som forsikring (der en kan ha en rådgivnings funksjon), i reiselivsnæring, i erstatningssaker og som sakkyndig i retten. Også områder der folketrygden ikke dekker utgifter til hjelpemidler, for eksempel i fritidsbolig. Jeg liker å jobbe selvstendig og tverrfaglig. Jeg gjør grundige vurderinger ved evidens baserte verktøy som brukes innen ergoterapi. Dette for å kartlegge situasjonen og for å finne riktig tiltak.

Spesialfelt
 • Funksjons vurdering

 • Tilrettelegge bolig for funksjonshemmede

 • Tilrettelegge arbeidsplass

 • Tilpasse sitteenhet. Tilpasse rullestoler og arbeidstoler

 • Arbeidsplassvurdering

 • Ergonomi

 • Helse miljø og sikkerhet

 • Hjelpemidler for å kompensere for tapt funksjon. Gjelder heiser, personløftere, ramper, ADL hjelpemidler for å klare daglige aktiviteter som påkledning og å spise

 • Oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging for tilbakeførelse til arbeid

 • Aktivitet og deltagelse

Utdannelse
 • Diakonhjemmet høyskole, bachelor ergoterapi

 • Godkjent arbeidsplass vurderer av Ergoterapeutene sitt fagforbund

 • NITH, bachelor IT

Erfaring

Jeg har fem års erfaring som ergoterapeut. Jeg har jobbet innen helse siden 2007. Jeg har også bachelor it fra Norges informasjons teknologiske høyskole. Ergoterapi handler om menneske i interaksjon med sine omgivelser. Dette gjelder også bruk av pc, nettbrett og mobil telefoner. IT bakgrunnen gir meg et unikt perspektiv her. Jeg har jobbet med programmering fra 2001-2004. Jeg tilbyr ikke IKT tjenester, men jeg kan dra nytte av kunnskapen om jeg må tilpasse menneske/maskin systemer.

 

KONTAKT MEG

Det er bare å ta kontakt. Jeg skal svare så fort som mulig

TELEFON

40018899

ADRESSE

Breivikveien 21 B

4014 Stavanger

E-MAIL

Supert! Melding mottatt.